Fobier

Fobier utvecklas vanligen som barn tonåring eller ung vuxen. Det är ovanligt att få fobier sent i livet. Varför fobier uppstår är inte klarlagt men forskning visar att specifika fobier ofta kan härledas till händelser som upplevts negativt. Hypnos/hypnoterapi är ett avslappnat tillstånd där sökandet efter orsaks samband och upplösning av desamma sker på ett undermedvetet plan.